derwezeban

[derwezeba:n]

Derweze sakçysy, derweze saklaýan adam.

  • Derwezebanlar hem gijäniň biwagt çagy bolandan soň açmandyrlar. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)