derweze

  1. Howla oturdylýan, iki tarapa açylýan giň gapy.

  2. Sport termini Sport oýunlarynda top we ş. m. salmak, geçirmek üçin dikilen iki agajyň aralygy.