dertlilik at

  1. Dertli, keselli bolmaklyk, kesellilik, syrkawlyk.

  2. Göçme manyda Aladalylyk, azaply bolmaklyk, jebirlilik, jepalylyk, gaýgylylyk, ünjülilik.

    • Dertlilik adamyň işjeňlik ukybyna köp zyýan ýetirýär.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dertlilik - dertliligi.