derti

Mesge eredilende onuň içine bugdaý ýarmasy ýa-da tüwi atylyp, saryýag durlanandan soň, gazanyň düýbünde galýan galyndy.