dertdeş dert‧deş

  1. Birmeňzeş dertli, keselli.

  2. Göçme manyda Bir meňzeş aladaly, ünjüli, bir kybap işli.

    • Birnäçe wagtlap iki dertdeş sojap-sojap demlerini aldylar. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)


Duş gelýän formalary
  • dertdeşdi
  • dertdeşi
  • dertdeşini
  • dertdeşiň
  • dertdeşlik