dertdeş

  1. Birmeňzeş dertli, keselli.

  2. Göçme manyda Bir meňzeş aladaly, ünjüli, bir kybap işli.

    • Birnäçe wagtlap iki dertdeş sojap-sojap demlerini aldylar. (B. Seýtäkow, Gyz Salgydy)