ders ders 1

Belli bir ugur boýunça mekdeplerde okadylýan sapak, predmet.

 • Hemme derslerden gowy bahalar almak.

ders ders 2

Mal tezekleriniň, çörleriniň dürli garyndylar bilen garyşmagyndan emele gelýän dökün.

 • Dersleriň dymyljyk ysy ösýän şemala aralaşyp, Hoşgeldiniň burnuna urdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • dersde
 • dersden
 • dersdigi
 • dersdir
 • dersdäki
 • derse
 • dersem
 • dersi
 • dersidir
 • dersim
 • dersimde
 • dersime
 • dersimiz
 • dersimizden
 • dersimize
 • dersimiziň
 • dersimiziňem
 • dersin
 • dersinde
 • dersinden
 • dersindenem
 • dersindäki
 • dersine
 • dersini
 • dersiniň
 • dersiň
 • dersiňem
 • dersiňi
 • dersler
 • derslerde
 • derslerden
 • derslerdenem
 • derslerdir
 • derslerdäki
 • derslere
 • dersleri
 • derslerin
 • derslerinde
 • derslerinden
 • derslerine
 • derslerini
 • dersleriniň
 • dersleriň
 • dersli