derlemek işlik

 1. Der çykarmak, endamyňa der, çyg çykmak.

  • Uzak ýoly ýören adamlar burçak-burçak derleýärdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Çaý içip derlemek.

 2. Göçme manyda Bir zadyň üstünde köp zähmet çekmek.

  • Mazalyja derlemeseň iş bitmez.

 3. Göçme manyda Çyg, nem bilen üsti, ýüzi örtülmek.

  • Aýnanyň ýüzi derleýär.