deri at

  1. Adamyň, haýwanyň bedeniniň daşky örtügi.

  2. Ownuk haýwanlaryň soýlup alnan hamy.

    • Gowy baksaň, deriň bolmaz, erbet baksaň --diriň. (nakyl)

deri syrmak

Täze öldürilen goýnuň derisi ýagly gidende şony pyçak bilen gazap, kesip almak.

derisine duz bermek

Berk jeza bermek.

  • Derimize duz bererler. («Mydam Taýýar» Gazýeti)

derisine saman dykmak

Öldürmek.