dere

Daglyk ýerlerde iki ýany beýiklik bolup, uzalyp gidýän giňişlik ýer.

  • Baýlyk köpdür deresinde, dagynda, Müň dürli miwesi bişdi bagynda. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

  • Gümmürdi uzakdaky dagyň derelerinde-de ýaňlandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)