dere de‧re

Daglyk ýerlerde iki ýany beýiklik bolup, uzalyp gidýän giňişlik ýer.

 • Baýlyk köpdür deresinde, dagynda, Müň dürli miwesi bişdi bagynda. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

 • Gümmürdi uzakdaky dagyň derelerinde-de ýaňlandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • derede
 • dereden
 • deredäki
 • dereje
 • dereler
 • derelerde
 • derelerden
 • derelerdäki
 • derelere
 • dereleri
 • derelerin
 • derelerinde
 • derelerinden
 • derelerindäki
 • derelerini
 • dereleriniň
 • dereleriň
 • dereli
 • derem
 • deresem
 • deresi
 • deresi-de
 • deresin
 • deresinde
 • deresinden
 • deresindäki
 • deresine
 • deresini
 • deresiniň
 • dereçe
 • derä
 • deräni
 • deräniň
 • deräň