derdinişmek der‧di‧niş‧mek işlik

Biri bilen derdiňi aýdyşmak, içiňi döküşmek, zeýrenişmek, dertleşmek.

  • Käbir garaňky gijeler, Derdinşerdik dürli heňde. (Çary Aşyr, Poemalar)


Duş gelýän formalary
  • derdinişdiler
  • derdinişeniňden
  • derdinişerdiler
  • derdinişere
  • derdinişeris
  • derdinişip
  • derdinişme
  • derdinişmek
  • derdinişmäge