derňetmek işlik

  1. Bir işiň dogrudygyny, kanunalaýykdygyny barlatmak, barlag etdirmek.

  2. Ylmy taýdan barlag, derňew geçirtmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem derňetmek - derňedýär, derňeder, derňedipdir.


Duş gelýän formalary
  • derňetmek