derýa

[derýa:]

  1. Başlanýan ýerinden guýýan ýerine çenli tebigy suratda hemişe akyp duran, ep-esli möçberdäki suw.

    • Şu ýerden 16 kilometrlikde derýanyň kenarynda gamyş bitmändir. («Tokmak» žurnaly)

  2. Göçme manyda Köp, ummasyz.