deprek at

Gurşaw görnüşli tegelek agajyň ýüzüne çig deri tutulyp, kakylyp çalynýan saz guraly.

  • Çagalar, size täze çykan deprek getirip bereýin! (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem deprek - depregi.