deprek at

Gurşaw görnüşli tegelek agajyň ýüzüne çig deri tutulyp, kakylyp çalynýan saz guraly.

 • Çagalar, size täze çykan deprek getirip bereýin! (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem deprek - depregi.


Duş gelýän formalary
 • deprege
 • depregi
 • depregimi
 • depregin
 • depregine
 • depregini
 • depreginiň
 • depregiň
 • deprekden
 • deprekdir
 • deprekler
 • depreklere
 • depreklerine
 • deprekleriniň
 • deprekleriň
 • deprekli
 • deprekligiň