depirjiklemek işlik

Aýak bilen yzly-yzyna depeşeklemek, çalt hereket edip ýöremek.

  • Işe göýdük üsti ýükli eşegim Depirjikläp batly-batly ýörýärdi. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • depirjikläp