depgin at

Bir zady amala aşyrmaklygyň, ýa-da tabşyrygy ýerine ýetirmekligiň çaltlyk derejesi, bat, temp.

 • Siz depginiňizi batlandyryp başladyňyz, entek siziň etmeli işleriňiz gaty kän. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

depgin etmek

Gatnap irizmek, üznüksiz baryp durmak.


Duş gelýän formalary
 • depginde
 • depgindedir
 • depgindäki
 • depgine
 • depgini
 • depgini-de
 • depginimiz
 • depginimizi
 • depgininde
 • depgininden
 • depginine
 • depginini
 • depgininiň
 • depginiň
 • depginiňizi
 • depginler
 • depginlerde
 • depginlere
 • depginleri
 • depginlerinde
 • depginlerinden
 • depginlerindäki
 • depginlerine
 • depginlerini
 • depginleriniň
 • depginleriň
 • depginleýin
 • depginli
 • depginlidir
 • depginligine
 • depginliligi
 • depginliliginden
 • depginliligine
 • depginliligini
 • depginliliginiň
 • depginlilik