depderçe at

Kiçijik formatly ýazuw depderi.

  • Goltuk jübüsinden ýazuw depderçesini çykardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Kuýbyşew öz jübi depderçesindäki belliklere garap, ýigrimi-otuz ädim guşluga bakan ýöredi-de daýandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)