depder at

Bir zat ýazmak üçin daşyna sahap tutulyp tikilen ak kagyzlar.

  • Depderiňe ýeňiş ýazyp, iň hatarda bolduň, Gurban! (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Depderleriniň sahypalarynda ikilik-de, dörtlük-de peýda bolýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)