demkeş dem‧keş 1

  1. Pejiň tüssesini, howruny çekýän deşik, turba.

  2. Jaýlarda we ş. m. howany täzelemek üçin edilýän deşik.

demkeş dem‧keş 2

Dialektal söz seret çäýnek