demirgazyk de‧mir‧ga‧zyk at

 1. Dünýäniň dört tarapynyň biri, günortanyň garşysynda ýatan tarap, gaýra.

  • Biziň demirgazyk tarapymyzda, gumuň içinde birden ullakan ýangyn döredi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Demirgazyk taýdan Daşkent -- Moskwa otly ýoluny kesip, ataman Dutow ýaňadandan Orenburgy eýeledi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Sowuk we aram-sowuk klimatly zonada ýerleşen ýerler.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem demirgazyk - demirgazygy.


Duş gelýän formalary
 • demirgazyga
 • demirgazygy
 • demirgazygyn
 • demirgazygyna
 • demirgazygynda
 • demirgazygyndaky
 • demirgazygyndan
 • demirgazygyny
 • demirgazygynyň
 • demirgazygyň
 • demirgazygyňky
 • demirgazykda
 • demirgazykdaky
 • demirgazykdan
 • demirgazyklaryň
 • demirgazykly
 • demirgazyklygyna
 • demirgazyklylar
 • demirgazyklylaryň