demirçilik de‧mir‧çi‧lik

Demirçiniň käri, demirden gural, esbap ýasamaklyk seneti.

  • Hojaýynlaryň howlularynyň ýanynda demirçilik ussahanalary bolup, olarda ýarag, at şaýlary taýýarlanypdyr. (Orta asyrlar taryhy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem demirçilik - demirçiligi.