demirçi de‧mir‧çi at

Demir gurallary, esbaplary ýasamak hem-de bejermek bilen meşgullanýan ussa, demir ussasy.

 • Ol indi kolhozyň demirçi ussasy bolup işleýär. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Ukraýnadan gelen demirçi ýene äpet çekijini eline alýar. (K. Gurbannepesow, Soldatyň ýüregi)


Duş gelýän formalary
 • demirçiden
 • demirçiler
 • demirçileriň
 • demirçilik
 • demirçini
 • demirçiniň
 • demirçiniňem
 • demirçiniňki
 • demirçä