demir de‧mir at

Kümüş reňkli agyr metal, çoýnuň we poladyň esasy düzüm bölegi, himiki element.

 • Demire dem berýär goly Aýlaryň. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 • Ýerde ýatan gyýkym-gyýkym posly demirlere gözüni gezdirmäge başlady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Ol çym-gyzyl bolup duran uzyn demri körükden çykaryp, ony ýekedaban bilen ýençgiläp durdy. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem demir - demri.


Duş gelýän formalary
 • demir-de
 • demirde
 • demirden
 • demirdendir
 • demirdenem
 • demirdir
 • demirdäki
 • demirler
 • demirlerden
 • demirlere
 • demirleri
 • demirlerine
 • demirlerini
 • demirleriniň
 • demirleriň
 • demirli
 • demirsiz
 • demirçe
 • demre
 • demrem
 • demri
 • demri-de
 • demrinden
 • demrine
 • demrini
 • demriniň
 • demriň