demikmek de‧mik‧mek işlik

Dem tutulmak, bir sebäbe görä demiňi kynlyk bilen almak, bogulmak, demjikmek.

 • Öýleriň ýanynda adam-da, agaç-da, kölege-de görünmän, bu oba edil yssy howada demigip guran ýalydy. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

 • Ol demigýär, huşundan gidip sojaýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Baý aga başymy aşak egsem, birden sen hem onuň bujagyny bogaýsaň demigerin. (Myraly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem demikmek - demigýär, demiger, demigipdir.


Duş gelýän formalary
 • demigen
 • demigerin
 • demigersiň
 • demigip
 • demigýän
 • demigýär
 • demigýärdi
 • demikdim
 • demikme
 • demikmegine
 • demikmegiň
 • demikmek
 • demikmeli
 • demikmäge