demikdirmek de‧mik‧dir‧mek işlik

Dem tutdurmak, bir sebäbe göre demini kynlyk bilen aldyrmak, bogdurmak, demiňi içiňe düşürmek, demjikdirmek.

  • Ýandyryp barýan ýalyn bilen demikdirip barýan tüssäniň içinde Tarlaň iki ýana urunýan eken. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Şol soňsuz, tükeniksiz howur hem epgegiň çeşmesi adamlary irizýär, demikdirýärdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
  • demikdirdi
  • demikdirip
  • demikdirmek
  • demikdirmeleri
  • demikdiräýme
  • demikdirýän
  • demikdirýär
  • demikdirýärdi