delmirtmek del‧mirt‧mek işlik

Birine zaryn, naýynjar garaýyş bilen seretdirmek, boýun burup haýyş etdirmek, jibrindirip göz dikdirmek.

  • Aşyryň ýüzünden-gözünden, hatda elinden, geýiminden-de ogşady, ýaşy tükenen gözlerini delmirdip, ýüregi bilen aglady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Mawy gözüni delmirdip, eşegini debsedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem delmirtmek - delmirdýär, delmirder, delmirdipdir.


Duş gelýän formalary
  • delmirden
  • delmirdip
  • delmirtdi