delmirmek del‧mir‧mek işlik

Birine zaryn, naýynjar garaýyş bilen seretmek, boýun burup haýyş etmek, iki baka urunmak.

  • Daglarda delmirip galdym, Atym ýok, ýolum daş oldy. («Görogly» eposy)

  • Ejesi delmirip oňa bakyp dur, Gizlese-de, gözden ýaşy akyp dur. (A. Atajanow, Iki poema)


Duş gelýän formalary
  • delmirip