delillendirmek de‧lil‧len‧dir‧mek işlik

[deli:llendirmek]

Delil getirip subut etmek, delile getirmek, özüçe esaslandyrmak.


Duş gelýän formalary
 • delillendirdi
 • delillendiren
 • delillendirendigi
 • delillendirendigine
 • delillendirip
 • delillendiripdir
 • delillendirme
 • delillendirmediler
 • delillendirmegi
 • delillendirmegiň
 • delillendirmek
 • delillendirmekleri
 • delillendirmeklik
 • delillendirmeler
 • delillendirmeli
 • delillendirmäge
 • delillendirmäni
 • delillendirse
 • delillendirýän
 • delillendirýändiginden
 • delillendirýändigine
 • delillendirýär
 • delillendirýärdi
 • delillendirýärler