delil de‧lil

[deli:l]

Bir zady subut etmek üçin getirilýän esas, bahana, sebäp.

 • Agronom onuň üstünden köp deliller getirip, Merediň adyna hat ýazdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ol özüni aklamak üçin onlarça deliller getirýärdi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

delil tapmak

Bahana, sebäp tapmak.


Duş gelýän formalary
 • delilden
 • delildigini
 • delildir
 • delile
 • delilem
 • delili
 • delilim
 • delilinden
 • deliline
 • delilini
 • deliliniň
 • deliliň
 • deliliňi
 • deliliňiz
 • deliller
 • delillerdendir
 • delillerdir
 • delillere
 • delillerem
 • delilleri
 • delilleridi
 • delillerimiz
 • delillerimiziň
 • delillerinde
 • delillerindäki
 • delillerine
 • delillerini
 • delilleriniň
 • delilleriň
 • delilleriňizi
 • delilleriňiziň
 • delilli
 • delilliginiň
 • delillik
 • delillilik
 • delilsiz
 • delilsizem
 • delilsizlik