deizm

Filosofiýa 17-18 asyrlarda ýaýran dini-filosofik taglymat bolup, ol dünýäni ilki ýaradan hudaý bolsa-da, soň tebigatyň ösüşine hudaý gatyşmaýar diýen pelsepäni ündeýär.


Duş gelýän formalary
  • deizmiň