degsin

degsin etmek

Dini söz Öleniň hormatyna, hatyrasyna bişirilen zady iýip doga okamak.

  • Meniň mähribanlaryma degsin etsin. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)