degirmen at

  1. Däne üweýän el guraly, haraz.

    • Çörege ýarna bolar -- diýip, el degirmeninde mellek ýerinde önen jöweni ýarýar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  2. Däne, galla üwemek üçin guralan kärhana, galla üwelýän jaý.

    • Degirmeniň kilwany ýaly onuň kirpiklerine çenli gert-gubardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  3. Gaty jisimleri owradýan gural.