degilmek işlik

  1. Azar berilmek, ynjalyksyzlandyrylmak, ynjydylmak.

  2. Göçme manyda Oýun edilip birine bir zat aýdylmak, bälçireşilmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem degilmek - degler, deglipdir.