degşirtmek işlik

  1. Biri-biri bilen deňeşdirtmek, deňeşdirip gördürmek, garşy goýup barladyp gördürmek.

  2. Barlatmak, derňetmek.

    • Bu meseläni pugta degşirtmek gerekdi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem degşirtmek - degşirdýär, degşirder, degşirdipdir.


Duş gelýän formalary
  • degşirtmek