degşirmek işlik

 1. Deňeşdirip görmek, garşy goýup barlap görmek.

  • Iki haty-da degşirip gördüler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Barlamak, derňemek.

  • Halk rowaýatlaryny ýeterlik degşirip görmändir. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • degşirip
 • degşirjek
 • degşirme
 • degşirmegi
 • degşirmegiň
 • degşirmek
 • degşirmeklige
 • degşirmelerde
 • degşirmelerden
 • degşirmeleri
 • degşirmeleriniň
 • degşirmesi
 • degşirmesiniň
 • degşirmäniň
 • degşirýändiklerini
 • degşirýär
 • degşirýärler