degşirmek işlik

  1. Deňeşdirip görmek, garşy goýup barlap görmek.

    • Iki haty-da degşirip gördüler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  2. Barlamak, derňemek.

    • Halk rowaýatlaryny ýeterlik degşirip görmändir. («Sowet Türkmenistany» gazeti)