debseşik

Güýçli gopgun, başly-baraňyz hereket.

  • Gykylyk, gopgun, debseşik turdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gykylyk artdy, debseşik, güýjedi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem debseşik - debseşigi.