deşik

Bir zadyň ýyrtylan, deşilen ýeri.

 • Hoňkaryp duran deşige ussanyň gözi düşdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem deşik - deşigi.


Duş gelýän formalary
 • deşige
 • deşigem
 • deşigi
 • deşigi-de
 • deşiginde
 • deşiginden
 • deşigindenem
 • deşigindäki
 • deşigine
 • deşigini
 • deşiginiň
 • deşigiň
 • deşikde
 • deşikden
 • deşikdir
 • deşikdäki
 • deşikler
 • deşiklerde
 • deşiklerden
 • deşiklerdäki
 • deşiklere
 • deşikleri
 • deşiklerinde
 • deşiklerinden
 • deşiklerine
 • deşiklerini
 • deşikleriniň
 • deşikleriň
 • deşikleriňizi
 • deşikli
 • deşikligi
 • deşiksiz