deşik

Bir zadyň ýyrtylan, deşilen ýeri.

  • Hoňkaryp duran deşige ussanyň gözi düşdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem deşik - deşigi.