deňme-deň

  1. Bir zadyň ikinji bir zat bilen barabar, agramyna-agram, başa-baş, deňe-deň bolmagy.

    • Jöwen bilen bugdaýy deňme-deň çalyşdyk.

  2. Oýnuň, ýaryşyň deň gutaran soňy, netijesi.

    • Küşt ýaryşy olaryň arasynda deňme-deň gutardy.