deňlik

  1. Bütinleý meňzeşlik, barabarlyk, laýyklyk.

    • Akyllaryň deňligi hakyndaky pikiri giň suratda ösdürýärdiler. (I. T. Ogordnikow, P. H. Şimbirýow, Pedagogika)

  2. Bütin jemgyýetiň önümçilik serişdelerine deň gatnaşyk etmeklik ýagdaýy, deň hukuklylyk, deň ygtyýarlylyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem deňlik - deňligi.

deňlik alamaty

Matematika Özara biri-birine deň bolan iki bölekden ybarat algebraik aňlatma (=).