deňli-derejeli

  1. Bezelip, bejerilip edilen, oňat ýasalan, gowy, rejeli.

    • Bu jaýyň asly bişen kerpiçden salnan deňli-derejeli täze jaý däldi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

    • Ýogsa Sähediň pyçagy, başga bir näçeleriňki ýaly, tylla gynly, almaz tygly, deňli-derejeli pyçak hem däldi, ak süňk saply, jöwher-polat tygly ýönekeý pukara pyçagydy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  2. Il içinde at-abraýly, salykatly, barjamly, oňat (maşgala, hojalyk, adam we ş. m. barada).