deňleşmek işlik

  1. Bir zat ikinji bir zat bilen barabarlaşmak, uçlary deň bolmak.

  2. Öňde barýanlaryň yzyndan ýetmek, öňdäkileriň hataryna goşulmak, barabar bolmak.

    • Ol näme üçin iň öňdäkilere deňleşmeli däl? (B. Pürliýew, Ilkinji gün)