dazyrdatmak işlik

seret dazlatmak

  • Oglanyň elinden garny garbap alyp, açyk gapydan dazyrdadyp zyňdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dazyrdatmak - dazyrdadýar, dazyrdadar, dazyrdadypdyr.