dazyrdaşmak işlik

seret dazlaşmak

  • Dazyrdaşyp gelýän atlylary görende, Nurjahanyň huşy başyndan uçdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Kimler ululy-kiçili şaýlaryny şaňňyrdadyp, guwançly ýörişde dazyrdaşýarlar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)