daz

daz ýasamak

Örän çalt ýöremek, zowurdap gitmek, örän çalasyn hereket etmek, at salmak.

  • Garly düňküldäp, gözaralara tarap daz ýasady. (B. Seýtäkow, Gyz Salgydy)