dawalaşmak işlik

[da:wa:laşmak]

Dawa etmek, bir zat dogrusynda jedelleşmek, jenjel turuzmak, galmagal etmek.

  • Eýsem biz nätmeli, erbap bilen dawalaşyp bilmeris ahyry! (M. Ibrahimow, Ol gün geler)