datlatmak işlik

[da:tlatmak]

«Dat, dady-bidat» diýip haraý soradyp gygyrtmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem datlatmak - datladýar, datladar, datladypdyr.