darsyldy

Otlukly ýaly ýörelende, aýagyň aşagyndan düňk-düňk edip çykýan ses.

  • Onuň dabanynyň darsyldysy ilerki hatardan gaýraky hatara baryp etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)