darga

Ýelkenli gaýyk sürýän adam.

  • Mätýakup darga Ýylanly bilen Daşhowzuň arasynda ýük çekýän köne gaýykçydy. (B. Seýtäkow, Gyz Salgydy)