daraklamak işlik

Barmaklaryňy içinden geçirip daramak (saç, sakgal we ş. m. hakda).

  • Salym geçirmän, sakgalyny gabarçykly elleri bilen daraklaýardy. (K. Işanow, Watan Üçin)