darak da‧rak at

 1. Saç daramak üçin ulanylýan diş-diş gural.

  • Baýmyrat Maralyň daragyny alyp gaçypdyr.

 2. Ýüň daramak üçin ulanylýan diş-diş gural.

 3. Dokma dokalanda çitilen çitimleri berkleşdirmek üçin kakylýan demir dişli, saply gural.

  • Jaýdan dokma daraklarynyň sesleri güpürdäp eşidilýär. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem darak - daragy.


Duş gelýän formalary
 • daraga
 • daragy
 • daragym
 • daragymy
 • daragynda
 • daragyndan
 • daragyny
 • daragynyň
 • daragyň
 • daragyňy
 • darakdan
 • daraklar
 • daraklary
 • daraklaryny
 • daraklarynyň
 • daraklaryň
 • darakly
 • daraklyga
 • daraklygy
 • daraklygydyr
 • daraklygyma
 • daraklygymyza
 • daraklygyna
 • daraklygynda
 • daraklygynyň
 • daraklygyň
 • daraklygyňa
 • daraklyk
 • daraklykdan