daraşmak1 işlik

Daramaga, darap arassalamaga kömekleşmek.

  • Ýüň daraşmak.

daraşmak2 işlik

[da:raşmak]

Ýakyn ara at salşyp, çapyşyp geçmek, çapyşmak.

  • Olar okkesdirme daraşyp geçip gitdiler.